Leadgenerering

Et “lead” kan være første skridt på vejen til et kundeforhold. En første kvalificeret kontakt som afslører, hvilke kunder er potentielle og hvilke er mindre potentielle.

Et “lead” er en åbning, en indledende dialog og dermed et skridt på vejen til et kundeforhold. Det handler altså om, at bruge professionel telefonkontakt til at åbne et vindue til en potentiel kunde, som senere kan danne afsæt for yderligere dialog.

Samtidig handler det også om at blive klogere på, hvilke af de potentielle kunder, som måske ikke er så potentielle, som du troede. Hvis kunden f.eks. lige har købt en ydelse af typen, som du tilbyder, kan det give bedre mening at bruge ressourcerne et andet sted.

Kort sagt er leadgenerering en proces, hvor vi skaber den første kvalificerede kontakt, og hvor vi hjælper dine folk til at kunne bruge ressourcerne, der hvor det giver mest mening og værdi.